NZOZ OKULISTA Specjalistyczne Poradnie Okulistyczne Konin Ewa Dudzik

(63) 245-83-82 Kom: 792-472-021 okulista@okulista.konin.pl

Menu
NZOZ OKULISTA SPECJALISTYCZNE PORADNIE OKULISTYCZNE

Cyfrowe Zdjęcia Dna Oka

Cyfrowe zdjęcia dna oka wykonywane za pomocą cyfrowej fundus kamery firmy ZEISS- Badanie to umożliwia dokumentację i monitorowanie zmian obserwowanych przez okulistę na dnie oka.

Wykonywanie badania OCT – Optyczna Koherentna Tomografia

Jest nową specjalistyczną metodą diagnostyczną, umożliwiającą obrazowanie tylnego bieguna gałki ocznej, przede wszystkim siatkówki ale również nerwu wzrokowego oraz odcinka przedniego gałki ocznej , rogówki , soczewki i kąta przesączu. Tomograf pozwala uzyskiwać bardzo dokładne, przestrzenne przekroje siatkówki, co ułatwia wyspecjalizowanemu diagnoście na precyzyjną jej ocenę. Dzięki badaniu można szczegółowo zbadać strukturę siatkówki, grubość jej włókien nerwowych, stan naczyń krwionośnych, stan nerwu wzrokowego. Badanie służy wielu celom diagnostycznym dotyczących wszystkich chorób siatkówki, jak i obserwacji skutków leczenia chorób siatkówki oraz zmian nerwu wzrokowego w przebiegu jaskry.

Zabiegi Laserowe - Laseroterapia

Przedniego odcinka gałki ocznej wykonujemy w jaskrze ALT.

Tylnego odcinka gałki ocznej wykonujemy w:
– Retinopatii cukrzycowej proliferacyjnej i nieproliferacyjnej
– Reinopatii Ch.Ealsa
– Retinopatii pourazowej,
– Zakrzepach i powikłaniach
– Zwyrodnieniu kraciastym i torbielowatym
– Otworach i przedarciach siatkówki,
– Rozwarstwieniach ,
– Niektórych typach zwyrodnień plamki żółtej.

Cyfrowa Angiografia Fluoresceinowa

Angiografia fluoresceinowa jest jedną z podstawowych metod diagnostycznych w chorobach siatkówki naczyniówki i nerwu wzrokowego. Jest to badanie inwazyjne polegające na podaniu dożylnym barwnika fluoresceiny i następnie na ocenie obrazu dna oka w czasie przepływu barwnika przez naczynia naczyniówki i siatkówki.
Wskazaniem do angiografii fluoresceinowej są:
Schorzenia n wzrokowego.
Stany zapalne siatkówki i naczyniówki.
Zmiany zwyrodnieniowe siatkówki inaczyniowki dziedziczne i nabyte.
Nowotwory łagodne i złośliwe siatkówki i naczyniówki.
Zmiany naczyniowe (zatory,zakrzepy retinopatia cukrzycowa nadciśnieniowa choroby hematologiczne.
W cukrzycy wykonuje się badanie przynajmniej raz w roku celem określenia stopnia zaawansowania, kwalifikacji do laseroterapii, która zapobiega lub opóźnia postęp retinopatii.
AF ma także zastosowanie w określeniu postaci klinicznegej starczego zwyrodnienia plamki (AMD) i kwalifikacji do dalszego leczenia.

Angiografia fluoresceinowa jest badaniem dna oka po podaniu kontrastu do żyły łokciowej. Umożliwia wykrycie obrzęku plamki, dokumentację nasilenia oraz odpowiedzi na leczenie, obrazuje aktywność zapalenia siatkówki i naczyniówki, chorób zapalnych nabłonka barwnikowego, wykrywa przynajmniej część podsiatkówkowych błon neowaskularnych. Pozwala ocenić stan ściany naczyń siatkówki w zapaleniach naczyń, chorobach wazookluzyjnych i neowaskularyzacji siatkówkowej, jest pomocna w różnicowaniu obrzęku tarczy n. II.

Przy tysiącach badań angiograficznych wykonywanych każdego roku bez żadnych powikłań, fluoresceina uznawana jest za stosunkowo bezpieczny środek medyczny. Należy jednak być przygotowanym na wystąpienie różnych efektów ubocznych związanych z mydriatykami i dożylnym podaniem kontrastu. Zalicza się do nich widzenie na czerwono związane z lampą błyskową, żółty kolor skóry i zmianę koloru moczu związane z podaniem kontrastu. Dodatkowo wyniki niektórych testów chemicznych z surowicy krwi z użyciem testów fluoresceinowych są sfałszowane. Po około 30-60sek. po podaniu kontrastu 2-4% badanych może odczuwać mdłości i ewentualnie wymiotować jednak dolegliwości te są przejściowe i szybko ustępują. Poważniejszymi dolegliwościami mogą być pokrzywka, objawy astmatyczne, duszność i obrzęk krtani, czasem omdlenie, reakcja anafilaktyczna.

USG Oka

Ultrasonografiatylnego odcinka gałki ocznej i oczodołu stanowi jedno z podstawowych badań okulistycznych,wykonujemy je przypadku braku możliwości oceny wziernikowej siatkówki, ciała szklistego, nerwu wzrokowego. Technika badania jest nieinwazyjna z możliwością wielokrotnych powtórzeń.

Wskazania do badań:
– badania tylnego odcinka gałki ocznej w prezentacji A i B,
– diagnostyka odwarstwienia siatkówki,
– zmian błony naczyniowej,
– guzów wewnątrzgałkowych,
– krwotoków do ciala szklistego,
– krwotoków przedsiatkówkowych,
– krwotoków podsiatkówkowych,
– pomiaru długości gałki ocznej w prezentacji A i B w postępującej krótkowzroczności,
– zaniku gałki ocznej,
– obliczenie mocy soczewek wewnątrzgałkowych,
– ocena struktur oczodołu.

Komputerowe Badanie Pola Widzenia

Komputerowe badanie pola widzenia umożliwia dokładną analizę pola widzenia, wykrywanie zmian w jaskrze, chorobach nerwu wzrokowego, chorobach siatkówki, schorzeniach neurologicznych.

Pole widzenia to wycinek przestrzeni ( trójwymiarowy), którą oko jest w stanie widzieć, patrząc nieruchomo w jeden punkt. Badanie pola widzenia wykonuje się za pomocą perymetru. Badany siedzi przed kulistą czaszą, w jej centrum znajduje się znaczek na który należy potrzeć. W tym czasie w obrębie czaszy pojawiają się znaczki świetlne, które oko patrzące na wprost powinno spostrzegać, każdy spostrzegany punkt badany sygnalizuje naciskając przycisk. Perymetria komputerowa szczególnie za pomocą aparatów wysokiej klasy typu Humphrey-ZEISS bardzo precyzyjnie określa nie tylko miejsce ale i stopień uszkodzenia. Dane zachowane w pamięci komputera pozwalają na dokładne dokumentowanie dynamiki zmian – ich stabilizację lub narastanie.

Badanie pola widzenia jest bardzo istotne w diagnostyce:
Jaskry
Chorób nerwu wzrokowego
Schorzeń neurologicznych
Zmian zwyrodnieniowych siatkówki wrodzonych i nabytych
Zmian zapalnych
Odwarstwienia siatkówki